Delta-Vent WB

DELTA-VENT WB vindsperre er en tresjikts duk som består av ett lag filtet polypropylen fiberduk på hver side av en dampåpen polyetylenfilm.

DELTA-VENT WB vindsperre brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger med luftet kledning og i takkonstruksjoner av tre.

DELTA-VENT WB kan brukes i bygninger i brannklasse 1, og i boliger inntil 3 etasjer der hver boenhet har direkte utgang til terreng (ikke via trapp eller trapperom).

Egenskaper:

  • DELTA®-VENT WB har SINTEF godkjenning Nr. 2586
  • DELTA®-VENT WB finnes i 3 bredder, 1,3 m for vertikal montering og 2,8 og 3 m for horisontal montering.
  • Lav Sd verdi sikrer god uttørking av konstruksjon.
  • Robust og sterk med 120 g/m2

Veiledning:

  • DELTA®-VENT WB monteres på utsiden av varmeisolerende trekonstruksjon, eventuelt på utsiden av GU-gips eller asfaltvindtett plater.
  • Alle skjøter skal ha min. 50 mm omlegg. Skjøter, kanter og overganger skal klemmes kontinuerlig mot stender / sviller / sperrer. Lekter skal spikres med maks spikeravstand 15 cm.
  • Gjennomføringer, skjøter og avslutninger skal utføres slik at konstruksjon oppnår god tetthet i.h.t gjeldende krav.

Delta-Vent skal lagres tørt og ikke være direkte utsatt for sollys under lagring.

Delta Fassade Plus

Delta Fassade Pluss består av en svært dråpebestandig polyesterstamme med et vanntett spesialbelegg. Dette gir den optimale løsningen for vindtette fasader i trerammekonstruksjoner og rehabiliteringsprosjekter Den lave Sd-verdien på ca 0,02m slipper ut dampen i konstruksjonen og isolasjonen blir tørr og effektiv.

DELTA-FASSADE er egnet for alle utvendige konstruksjoner med åpne spalter på opptil 20 mm bredde som ikke dekker mer enn 20% av overflaten. Rull ut membranen enten horisontalt eller vertikalt med glatt/sorte siden vendt utover, stram og fest. Overlapp mellom lengder skal være ca. 10 cm bred. Vårt permanent elastiske klebemiddel, DELTA-THAN, er ideelt for vindtette overlapper. I trerammekonstruksjoner sikrer DELTA-FASSADE-PLUS et svært komfortabelt inneklima på grunn av sine gode fysiske egenskaper. I rehabiliteringsprosjekter er DELTA-FASSADE den optimale løsningen for å skape en vindtett konstruksjon.

Delta Luxx

DELTA® Luxx er en 2-lags dampbrems som er bygd opp av en polypropylen duk med PE-belegg som sikrer riktig tetthet for å oppnå en Sd-verdi på 2,0 m.

DELTA® Luxx brukes som innvendig dampbrems for å muliggjøre uttørking begge veier. Spesielt aktuell i vegger hvor det kan dannes sommerkondens, eller i yttervegger under terreng.