TUPLA Sveisepapp

TUPLA Sveisepapp er et ett-lags takbelegg for anvendelse på flate tak, terrasser, balkonger etc. og alle slags tak med minimum takfall 1,5° (1:40). Benyttes til nybygg eller omtekking av gammelt takbelegg. Tupla egner seg også som øverste lag i en to-lags tekking.

Tupla er et kraftig ett-lags takbelegg som har alle nødvendige egenskaper; høy styrke og stor smidighet, og er således i stand til å tåle anvendelser selv under de mest ekstreme værforhold.

TUPLA Sveisepapp brukes som ett-lags takbelegg for takkonstruksjoner med minimum 1,5 grader (1:40) fall. Eller toppdekke i en 2-lags tekking.
Takbelegget festes med mekanisk innfesting og sveises i omlegget. Tupla kan også helsveises til underlaget.

Antall festepunkter og innbyrdes avstand mellom disse bestemmes ut fra takets størrelse, beliggenhet og klimatiske påkjenninger.
Tupla sveisepapp er godkjent til bruk på ubrennbare underlag.

Tupla har SINTEF godkjenning nr. 2213

KATEPAL Bromembran

KATEPAL Bromembran er en ett-lags asfaltmembran med en kombistamme av polyesterfilt og glassfibervev. Stammen er impregnert med bitumen og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Produktet har skiferstrø på oversiden. Undersiden er dekket med en tynn plastfolie som brennes av ved sveising av sideomlegg og endeskjøter.

Katepal Bromembran er spesielt beregnet til bruk som ettlags overdekket vanntrykkmembran, som for eksempel i terrassedekker, parkeringsdekker, broer og jorddekkende konstruksjoner.

Membranen legges alltid på et fast underlag, og den brukes normalt som kontaktmembran med helsveising til underlaget. Membranen legges på betongunderlag og underlaget primes. Veiasfalt kan legges ut direkte på membranen.

Bromembran har SINTEF godkjenning nr. 2438

Sveiseunderlag / Radonsperre

Katepal radonmembran har en stamme av polyesterfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS polymerasfalt på begge sider. Produktets overside er bestrødd med fin sand, og undersiden er dekket med en tynn plastfolie som skal smeltes samtidig med sveising av omlegg og tverrskjøter.

Katepal radonmembran kan benyttes til beskyttelse mot radon i bruks-gruppene A, B og C som angitt i Byggforsk-seriens Byggdetaljer 520.706, under de forutsetningene som er beskrevet i pkt. 7 i godkjenningsdokumentet.

K-MS 170/4000 har SINTEF godkjenning nr. 20432