KATEPAL SBS-takshingel

Takshingelen har en stamme av glassfilt som er impregnert og belagt med SBS-elastomerasfalt på begge sider. Undersiden er bestrødd med finkornet sand og oversiden er belagt med små skiferflak.

Shingelens underside er påført klebeasfalt over hele tungedelen og litt videre oppover for nedklebing av tungene. Denne delen av shingelens bakside har en beskyttelsesfolie som også hindrer sammenklebing i pakkene.