Lobas stigetrinn

Stigetrinnene leveres i bredder tilpasset de fleste platetak og taksteinsprofiler. Ved bruk av LOBAS typegodkjente Stigetrinn kan feieren og andre ferdes trygt på taket. På shingel/papp-, skifer og båndtekket ta må takstiger benyttes (Se Takstiger). Samtlige modeller leveres med våre sklisikre trinn. LOBAS Stigetrinn leveres med komplette innfestepakker/-skinner.

Lobas takstiger

Takstigene benyttes i første rekke på shingel/papp-, skifer- og båndtekket tak. LOBAS takstiger skal – som LOBAS stigetrinn – sikre at feieren og andre kan ferdes trygt på taket. Våre takstiger kommer i to varianter; en modell med fast bredde (TLS 30-3) og en regulerbar modell (TLS R/3). Begge modellene leveres i 3-trinns moduler med en lengde på 100 cm. TLS 30-3 leveres i bredde 30 cm, mens TLS R/3 kan reguleres fra 30 til 43 cm bredde. Takstigene passer dermed også til en rekke stein- og platetak. Vi har også utviklet en egen innfestepakke for torvtak. Innfestepakker til de forskjellige taktypene passer til både regulerbar og fast modell. Selges separat.

Lobas snøfangere

Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplér gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet. Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering – og ikke minst lang holdbarhet – er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.

Vi lagerfører konsoller i typene:

  • SN S-606 Benyttes til de fleste typer tegl-, og takstein, samt skifertak. svart, silver og teglrød
  • SN K-605 Benyttes til korte teglsteinstyper svart
  • SN IF-662 Benyttes til Evertile, Powertekk og Plannja Robust svart og teglrød
  • SN P-640 Benyttes til Plannja Royal, Lindab LPA, Elitetak, Diplomtak svart
  • SN T-666 Benyttes til Stratos, Regent, Verform, Eurotak, Rydabpanne svart
  • SN R-640 Benyttes til Rydab Ambassadør svart
  • SN E-619 Benyttes til Elitetak, Plannja takpanne, Lindab takpanne svart
  • SN P-611 Benyttes til Trapesplater, Shingel, Papptak svart og silver
  • SN TP-610 Benyttes til toppbølgen på trapes- og sandwich-plater (min 0,5) svart
  • SN B-621 Benyttes til båndtekkede tak svart og silver

Diverse taksikring

LOBAS Stigesikring monteres for å hindre sideveis forskyvning av stigen og skal monteres dersom høyden opp til takrennen er 5 meter eller mer.

Isstopper GG I-23 benyttes til snøfangersystemer med gittergelender. GG I-23 hektes inn på gittergelenderet og kan derfor benyttes til de aller fleste taktyper. Bøy enden for å tilpasse GG I-23 til tekkingens profilbunn.

Snøstopper SNT S-200 er tilpasset de fleste typer takstein i betong og tegl. Snøstopperen monteres enkelt ved at den hektes inn i toppen på taksteinen.

Snøstopper SNT P-200 er tilpasset de fleste typer platetak. Festes direkte i takplaten med rustfri skrue. Husk neoprenskiver mellom snøstopper og tekking.

Snøstopper SNT B-200 brukes på båndtekket tak. Klemmes enkelt på plass mellom taket og gelenderet.