Diffusjonsåpent undertak

VentBase 190

VentBase kan brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplektet og luftet taktekning og utvendig nedløp.

Produktet er spesielt egnet for tak med fullstendig isolering fra raft til møne, men kan også brukes på kalde, uventilerte tak med isolasjon i takplanet.

Produktet kan monteres både vertikalt og horisontalt. VentBase kan legges ned til 10°

Til montering anbefaler vi bruk av sløyfebånd. Sløyfebånd forhindrer vanngjennomtrenging ved spikergjennomføringer.

VentBase leveres i ruller med BxL 1,5 x 50 m.

SINTEF godkjenning TG 2586.

Delta Foxx Plus

Toppkvalitet diffusjonsåpen membran for isolerte tak. Brukes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skråtak, eller ved ombygging av eldre tretak som isoleres helt oppunder gammelt bordtak.

Egenskaper:

  • Selvklebende strimler langs begge kanter forbedrer kvaliteten og kostnadseffektiviteten ved installasjon.
  • Innovativt stripsystem i øvre selvklebende sone: Hver enkelt stripe holder vannet ute.
  • Kraftig vektkvalitet med ca. 270 g/m².
  • Robust og svært motstandsdyktig mot slag, slitasje og rifter.
  • Kan legges ned til 10°
  • Sd-verdi 0,02 m

Diffusjonstett undertak

D-Polyester

Katepal D-polyester EVO er beregnet brukt som undertak for takstein, takshingel, platetak, skifertak og lignende. Diffusjonstette undertak «puster» ikke, dvs at de slipper ikke gjennom damp fra innsiden. Vi er da avhengig av att det er luftespalte under taktroa, eller kaldloft under. Katepal D-polyester EVO er beregnet lagt direkte på bærende undertak, som f.eks. taktro. Katepal D-polyester EVO er veldig slitesterk, veier lite, har tape på langsiden for å holde den på plass til vi får lagt på sløyfene, og er belagt med filt på oversiden for å hindre at vi skal skli når vi går på den ved montering. Det anbefales å legge på primærtekkingen så snart som mulig, dette for å unngå att det kommer inn fukt i spikerhull og skjøter på undertaket. Til torvtak anbefales brukt Katepal Superkraft med selvklebende kraftkleber i omlegget

Katepal Superkraft

Katepal Superkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre «åpne» tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. Superkraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 1 år.
Superkraft er et meget sterkt underlagsbelegg med SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme.
10 cm bred kraftkleber i det selvklebende omlegget sørger for sikker omleggsskjøt. På oversiden er belegget belagt med finkornet skiferstrø, for å hindre at det blir glatt å gå på.

Delta Trela Plus

Strukturert separeringslag for ventilert og ikke-ventilert tak med metallbelegg. Som DELTA-TRELA PLUS, med integrert selvklebende kant for rask, vindtett legging.

Egenskaper:

  • Det optimale underlaget for metallbelagte tak.
  • Reduserer regnstøy med opptil 15%. dB.
  • DELTA®-TRELA tillater gjenværende vanndamp i tak og takbekledning på grunn av høy permeabilitet (Sd-verdi ca 0,02 m) på underlaget.
  • Består av en diffusjonsåpen underlagsduk med en 8 mm tykk strukturmatte.