De følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder, såfremt ikke annet skriftlig foreligger.

Force Majeure
Det tas forbehold for force majeure ved alle ordremottakelser. Vi forbeholder oss retten til å heve, helt eller delvis, eller utsette leveringen ved streik eller lockout, ødeleggelser pga brann- eller vannskader og strømsvikt, nasjonale eller internasjonale krigshandlinger, råvaremangel, produksjonsproblemer eller andre leveringsproblemer av samme slag.

Priser

  • Alle priser gjelder fritt vårt lager, Trondheim, eks mva, med unntak av takstein.
  • Leietransport kan ordnes, men belastes etter transportørs krav.
  • Varer som krever spesiell håndtering emballeres før utkjøring.
  • Takstein kjøres normalt ut med produsentens egne biler, frakt blir belastet etter leverandørens prisliste.
  • Takstein som blir hentet inn til vårt lager får frakt iht kostnad.

Tilbud
Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold for prisøkning og endrede leveransemuligheter. Taksenteret AS kan ikke stilles ansvarlig for at utregnet mengde stemmer med de faktiske forhold. Det er kundens ansvar å sjekke om tilbudet stemmer med det som er forespurt, både når det gjelder mengde og taktype. Tilbudet er gyldig i 30 dager såfremt ikke annet skriftlig er avtalt.

Betaling
Full betaling skal skje iht til gjeldende betalingsbetingelser, såfremt ikke annen skriftlig avtale foreligger. Kredit gis kun til kunder med denne avtalen, kredittsjekk vil bli foretatt.

Renter
Etter forfall beregnes morarenter iht gjeldende lover.

Eiendomsforhold
Leverte varer forblir Taksenteret AS sin eiendom inntil full betaling er mottatt.

Endring/kansellering av ordre
Ved endring/kansellering av hele eller deler av ordren må vi få beskjed snarest da varene blir pakket fortløpende.
Er ordren ferdigpakket kan vi ta et gebyr som dekker kostnadene for ompakkingen.

Reklamasjon
Ta vare på pakkseddel og varsle ifra til sjåføren hvis skade oppdages under lossing. Skriv på pakkseddelen eventuelt skadeomfanget.
NB! Ta vare på pakkseddelen.
Eventuell reklamasjon skal meldes innen 8 dager fra mottakelse av varene.

Retur
All retur må avtales på forhånd. Ved kreditering av retur trekkes 25% av fakturaverdi i returomkostninger.
Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Retur av varer som er feil levert krediteres i sin helhet.
Ved retur av takstein krever produsenten at pakkseddel fra utlevering medfølger som returbilag.
Faktura/kvittering må medfølge ved retur.

Ansvar
Taksenteret AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for feil/mangler ved leverte varer, Vi vil imidlertid forsøke å levere ny vare kostnadsfritt for kunden så raskt som mulig.

Garanti
Garanti iht gjeldende lover

Trondheim 01.12.1998