Altaskifer

Historisk sett har skifertak lange tradisjoner, og er det første kjente bruksområdet av et vist omfang. I områder med forekomster av spaltbar skifer, har det vært lagt skifertak i mange hundre år. Den eldste formen for takskifer er bruddheller.

Et skifertak er varig, vedlikeholdsfritt og vakkert. Få andre bygningsmatrialer blir mer gjenbrukt enn norsk takskifer. Kvaliteten er så enestående og tidløs, at om et 100 år gammelt hus rives, så kan takskiferen gjenbrukes på et nytt hus. Det finnes i dag to hovedtyper av bearbeidet takskifer; firkanstein og lappstein. I tillegg produseres det flere varianter, som rektangulærstein m.m. Firkantsteinen monteres diagonalt med spissen ned, og lappsteinen med den runde kanten ned.