Diffusjonsåpent undertak

Biotek

Biotek diffusjonåpent undertak er et pustende undertak som stopper vann i dråpeform, men slipper gjennom damp fra innsiden. Dette hindrer skader som oppstår på grunn av kondensoppsamling i isolasjonen i undertaket. Biotek er beregnet som undertak lagt rett på takstolene hvor det skal isoleres helt oppunder undertaket. Biotek har klisterkant i skjøtene, og kan dermed legges bådehorisontalt og vertikalt. Det anbefales en minimum sløyfehøyde på 30 mmm for best mulig lufting mellom Biotek og takproduktet over. På grunn av Biotek´s gode UV-bestandighet kan undertaket ligge uten overtekking i inntil 4 måneder. Det anbefales dog att taktekkingen legges fortest mulig innen dette tidsrommet. Biotek er velegnet som undertak for både takstein, takplater og annen primærtetting. Biotek leveres i ruller med breddene 130 cm og 150 cm.

   

 

Divoroll TopRU

Divoroll Top RU er et ekstra slitesterkt undertak med meget lav diffusjonsmotstand. Undertaket kan legges på rupanel eller fritthengene mellom takstolene. Produktet er dimensjonert for å tåle den ekstra slitasjen som legging på rupanel innebærer. Patentert løsning med doble limkanter sørger for ekstra tett overlapping.Divoroll Top Ru 1500 fra Monier er et diffusjonsåpent undertak på rull som fungerer som  kombinert undertak og vindsperre. En av fordelene ved diffusjonsåpne undertak på rull, slik som Divoroll, er dets gode egenskaper til å forhindre luftlekkasjer inn i konstruksjonen samt sikre gode løsninger ved sammenføyninger og gjennomføringer.

  

Diffusjonstett undertak

TOPIT Polyester

D-polyester undertak er beregnet brukt som undertak for takstein, takshingel, platetak, skifertak og lignende. Diffusjonstette undertak "puster" ikke, dvs at de slipper ikke gjennom damp fra insiden. Vi er da avhengig av att det er luftespalte under taktroa, eller kaldloft under. D-polyester er beregnet lagt direkte på bærende undertak, som f.eks. taktro. D-polyester er veldig slitesterk, veier lite, har tape på langsiden for å holde den på plass til vi får lagt på sløyfene, og er belagt med filt på oversiden for å hindre at vi skal skli når vi går på den ved montering. Det anbefales å legge på primærtekkingen så snart som mulig, dette for å unngå att det kommer inn fukt i spikerhull og skjøter på undertaket.

   

TOPIT Superkraft

TOPIT Superkraft er primært utviklet med tanke på torvtak, men egner seg også ypperlig som underlagsbelegg på andre «åpne» tekkinger som skifer og bordtak, eller der hvor undertaket blir stående utildekket over lengre tid. Superkraft er et ekstra kraftig underlagsbelegg som kan ligge utildekket i inntil 1 år.

Superkraft er et meget sterkt underlagsbelegg med SBS asfalt og glassfiberforsterket polyesterstamme.

10 cm bred kraftkleber i det selvklebende omlegget sørger for sikker omleggsskjøt. På oversiden er belegget belagt med finkornet skiferstrø, for å hindre at det blir glatt å gå på.

Levert av