Lobas stigetrinn

Stigetrinnene leveres i bredder tilpasset de fleste platetak og taksteinsprofiler. Ved bruk av LOBAS typegodkjente Stigetrinn kan feieren og andre ferdes trygt på taket. På shingel/papp-, skifer og båndtekket ta må takstiger benyttes (Se Takstiger). Samtlige modeller leveres med våre sklisikre trinn. LOBAS Stigetrinn leveres med komplette innfestepakker/-skinner. 

Oversikt over stigetrinn for steintak finnes her

Oversikt over stigetrinn til platetak finnes her

Lobas takstiger

Takstigene benyttes i første rekke på shingel/papp-, skifer- og båndtekket tak. LOBAS takstiger skal - som LOBAS stigetrinn - sikre at feieren og andre kan ferdes trygt på taket. Våre takstiger kommer i to varianter; en modell med fast bredde (TLS 30-3) og en regulerbar modell (TLS R/3). Begge modellene leveres i 3-trinns moduler med en lengde på 100 cm. TLS 30-3 leveres i bredde 30 cm, mens TLS R/3 kan reguleres fra 30 til 43 cm bredde. Takstigene passer dermed også til en rekke stein- og platetak. Vi har også utviklet en egen innfestepakke for torvtak. Innfestepakker til de forskjellige taktypene passer til både regulerbar og fast modell. Selges separat.

Oversikt over innfestepakker til takstiger finnes her

Lobas snøfangere

Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplér gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet. Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering - og ikke minst lang holdbarhet - er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.

Oversikt over konsolltyper til takstein finnes her

Oversikt over konsolltyper til platetak finnes her

Vi lagerfører konsoller i typene:

SN S-606 Benyttes til de fleste typer tegl-, og takstein, samt skifertak. svart, silver og teglrød

SN K-605 Benyttes til korte teglsteinstyper svart

SN IF-662        Benyttes til Evertile, Powertekk og Plannja Robust        svart og teglrød 

SN P-640        Benyttes til Plannja Royal, Lindab LPA, Elitetak, Diplomtak           svart 

SN T-666        Benyttes til Stratos, Regent, Verform, Eurotak, Rydabpanne svart  

SN R-640        Benyttes til Rydab Ambassadør         svart 

SN E-619        Benyttes til Elitetak, Plannja takpanne, Lindab takpanne svart  

SN P-611        Benyttes til Trapesplater, Shingel, Papptak        svart og silver 

SN TP-610 Benyttes til toppbølgen på trapes- og sandwich-plater (min 0,5) svart

SN B-620  Benyttes til båndtekkede tak svart og silver
Diverse taksikring

LOBAS Stigesikring monteres for å hindre sideveis forskyvning av stigen og skal monteres dersom høyden opp til takrennen er 5 meter eller mer.

Isstopper GG I-23 benyttes til snøfangersystemer med gittergelender. GG I-23 hektes inn på gittergelenderet og kan derfor benyttes til de aller fleste taktyper. Bøy enden for å tilpasse GG I-23 til tekkingens profilbunn.

Snøstopper SNT S-200 er tilpasset de fleste typer takstein i betong og tegl. Snøstopperen monteres enkelt ved at den hektes inn i toppen på taksteinen.

Snøstopper SNT P-200 er tilpasset de fleste typer platetak. Festes direkte i takplaten med rustfri skrue. Husk neoprenskiver mellom snøstopper og tekking.

Snøstopper SNT B-200 brukes på båndtekket tak. Klemmes enkelt på plass mellom taket og gelenderet.

Levert av